Updated

Logo

Stø-logoen er den viktigste markøren for merkevaren vår. Den skal være tilstede på alle viktige kommunikasjonsflater og uttak, slik at identitet bygges i alt vi sier og gjør.

Logofarger

Primærlogoen består av Dark Green og Signature Green i positiv og White og Signature Green i negativ. Vi bruker positiv logo på lys bakgrunn, og negativ logo på mørk bakgrunn. At vi har en tofarget logo betyr at den ikke vil tåle å bli plassert på hvilken som helst bakgrunn, og vi må derfor påse at man velger riktig logo basert på hvilken bakgrunnen den skal plasseres på. Når vi står ovenfor en bakgrunn som ikke gir god leselighet til hverken positiv eller negativ primærlogo skal vi bruke en av sekundærlogoene. Se også kapittelet: Do’s & don’ts

Logoikon

Ø-formen i Stø-logoen brukes også som logoikon for Stø-merkevaren. Ikonet kan derfor brukes alene for å representere merkevaren på flater hvor dette er naturlig, som for eksempel SoMe- eller app-ikon.

Stø logoikon RGB
Stø logoikon negativ RGB

Sikker sone

Sikker sone betyr den minste tillatte avstand til kanten på formatet eller andre elementer i samme format. Dette er en generell regel, og logoen kan i prinsippet plasseres fritt innenfor formatet så lenge regelen om sikker avstand oppfylles. Spesifikke regler for plassering av logo defineres for hvert enkelt uttak. Unntak fra regelen skal avklares med brandavdelingen.

Stø primærlogo Safe distance 2
Stø logoikon Safe sone 2

Appikon

Stø appikon 02
Stø appikon 01

Stø, BankID og BankAxept logooppsett med deskriptor

Logooppsettet med deskriptor skal kun brukes på overordnede presentasjoner hvor alle navnene må være representert av juridiske årsaker. Dette er ikke et logooppsett som som skal brukes ut mot markedet eller forbruker.

Stø BID BAX descriptor RGB

Nedlastbare filer